slogan
02513 857 630
 
Time 18.10.2021 03:14 | View 202

Bài liên quan

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt 5 năm 2022
Quy định hoạt động một cửa trên website www.dnpu.edu.vn
Công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2022
kế hoạch thi dành cho sinh viên thi lại lần 2 và sinh viên các lớp tự ôn hè NH 2021-2022
Kế hoạch thực tập sư phạm đợt 1 (K10) NH 2022-2023
Danh sách cố vấn học tập NH 2022-2023
Danh sách phòng thi HK3 NH 21-22
Danh sách sinh viên học lại và cải thiện (k11) HK1 NH 22-23
Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp mở lớp riêng HK3 NH 21-22
Thời khóa biểu học kỳ 3 NH 2021 - 2022 (cập nhật ngày 14-08-2022)
Thời khóa biểu học kỳ 3 NH 21-22 ( cập nhật ngày 06.08.2022)
Thông báo v/v đăng ký tự ôn thi và mở lớp riêng HK3 NH 21-22
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học lại học cải thiện học kỳ 3 NH 2021 - 2022
Danh sách sinh viên đủ điều kiện mở lớp học kỳ 3 NH 21-22
Kế hoạch mở lớp học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Quy định đăng ký học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Quy định đào tạo môn giáo dục thể chất áp dụng cho các khóa 8,9,10
Danh sách phòng thi lần 2 HK1 NH 21-22
Danh sách sinh viên được duyệt và không được duyệt thi lại lần 2 của HK1 NH 21-22
Danh sách phòng thi học lại ghép với đại học K10
123

LIÊN KẾT

Thông tin tuyển sinh - Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3
Hôm nay 15
Hôm qua 232
Cao nhất (17.11.2022) 2047
Tổng cộng 509,594