slogan
02513 857 630
 
Time 04.12.2015 02:19 | View 2,922

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên - Trường Đại học Đồng Nai, tiền thân là Khoa Tự nhiên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên có trình độ cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Đồng Nai và các Tỉnh lân cận.Hiện nay, khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên có 65 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 02 Tiến sĩ, 08 nghiên cứu sinh, 46 thạc sĩ, 09 cử nhân. Khoa gồm 30 lớp, với gần 1400 sinh viên.

1. Nhiệm vụ trọng tâm của khoa SPKH Tự nhiên:

     - Đào tạo ĐHSP Toán, Lý, Hóa, Sinh hệ chính quy (4 năm) và các hệ tại chức, liên thông;

     - Đào tạo CĐSP Toán, CĐSP Hoá, CĐSP Tin, CĐSP Lý, CĐSP Sinh, CĐSP Công Nghệ, CĐSP Công nghiệp  hệ chính quy (3 năm). 

     - Đào tạo CĐ ngoài sư phạm Công nghệ thông tin hệ chính quy.

2. Nội dung thực hiện nhiệm vụ của khoa:

  • Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
  • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
  • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế
  • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
  • Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  • Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, học hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
  • Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
  • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

3. Cơ sở vật chất:

Khoa SPKH Tự nhiên có các phòng thí nghiệm được nhà trường trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng viên và sinh viên nghiên cứu, học tập. Cụ thể có khu thực hành tin học, khu thí nghiệm Hoá, khu thí nghiệm Sinh, khu thực hành vật lý.

Bài liên quan

Lãnh đạo khoa
1

LIÊN KẾT

Thông tin tuyển sinh - Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3
Hôm nay 156
Hôm qua 239
Cao nhất (24.10.2021) 867
Tổng cộng 392,493