slogan
02513 857 630
 

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 2017 - 2018

Time 08.11.2017 09:13 | View 1,727

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa được tổ chức cho 5 Tổ bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Hội thi gồm có các nội dung thi: Giảng dạy, Kiến thức tổng hợp, Xử lý tình huống sư phạm, Văn nghệ.

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm 2015 của khoa SPKH Tự nhiên

Time 07.12.2015 09:55 | View 2,244
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt của khoa SPKH Tự nhiên. Hằng năm, Khoa tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Đây là dịp để các sinh viên rèn luyện ý thức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và phẩm chất nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1