slogan
0613 857 630
 

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm 2015 của khoa SPKH Tự nhiên

Time 07.12.2015 09:55 | View 799
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt của khoa SPKH Tự nhiên. Hằng năm, Khoa tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Đây là dịp để các sinh viên rèn luyện ý thức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và phẩm chất nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
1