slogan
02513 857 630
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
05/09
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
06/09
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
07/09
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
08/09
8:00 Họp xét kết quả học tập các hệ đào tạo
9:00 Tiếp đoàn kiểm tra công vụ của trường.
Thứ 6
09/09
15:30 Họp chi bộ Giảng dạy 1 Bí thư chi bộ ĐV chi bộ GD1 P. C106
16:30 Họp khoa BLĐ khoa CB - GV trong khoa P. C106
Thứ 7
10/09
7:00 Nghỉ
13:00
Chủ Nhật
11/09
7:00 Nghỉ
13:00