slogan
02513 857 630
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
2/8
 
14:00 BGH làm việc với khoa SP Khoa học Tự Nhiên

- BGH

- Toàn thể viên chức khoa SP Khoa học Tự Nhiên

Thứ 3
03/8

 
Thứ 4
04/8
 
 
Thứ 5
05/8
 
 
Thứ 6
06/8
8:00 Họp về công tác chuyên môn năm học 2021-2022 Theo thông báo
 
Thứ 7
7/8
 
 
Chủ Nhật
8/8
 
   

LIÊN KẾT

Thông tin tuyển sinh - Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 266
Hôm qua 588
Cao nhất (24.10.2021) 867
Tổng cộng 385,120