slogan
02513 857 630
 
Time 29.07.2022 02:34 | View 221

Bài liên quan

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp mở lớp riêng HK3 NH 21-22
Thời khóa biểu học kỳ 3 NH 2021 - 2022 (cập nhật ngày 14-08-2022)
Thời khóa biểu học kỳ 3 NH 21-22 ( cập nhật ngày 06.08.2022)
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học lại học cải thiện học kỳ 3 NH 2021 - 2022
Danh sách sinh viên đủ điều kiện mở lớp học kỳ 3 NH 21-22
Kế hoạch mở lớp học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Quy định đăng ký học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Quy định đào tạo môn giáo dục thể chất áp dụng cho các khóa 8,9,10
Danh sách phòng thi lần 2 HK1 NH 21-22
Danh sách sinh viên được duyệt và không được duyệt thi lại lần 2 của HK1 NH 21-22
Danh sách phòng thi học lại ghép với đại học K10
Danh sách học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 NH 2021-2022
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy năm học 2021-2022 (đợt 1)
Danh sách sinh viên nộp đơn thi lại lần 2 HK1 NH 21-22
Thông báo xét miễn, giảm học phí năm học 2021 - 2022
Kế hoạch giáo dục quốc phòng cho sinh viên K11 năm học 2021-2022
Danh sách sinh viên đăng ký học lại HK2 NH 21-22
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 NH 2021 - 2022 (ĐH K11)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 NH 2021 - 2022 (ĐH K8,9,10,44)
12