slogan
02513 857 630
 
Time 23.06.2022 04:45 | View 252

Bài liên quan

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp mở lớp riêng HK3 NH 21-22
Thời khóa biểu học kỳ 3 NH 2021 - 2022 (cập nhật ngày 14-08-2022)
Thời khóa biểu học kỳ 3 NH 21-22 ( cập nhật ngày 06.08.2022)
Thông báo v/v đăng ký tự ôn thi và mở lớp riêng HK3 NH 21-22
Danh sách sinh viên chưa nộp học phí học lại học cải thiện học kỳ 3 NH 2021 - 2022
Danh sách sinh viên đủ điều kiện mở lớp học kỳ 3 NH 21-22
Kế hoạch mở lớp học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Quy định đăng ký học kỳ 3 năm học 2021 - 2022
Danh sách phòng thi lần 2 HK1 NH 21-22
Danh sách sinh viên được duyệt và không được duyệt thi lại lần 2 của HK1 NH 21-22
Danh sách phòng thi học lại ghép với đại học K10
Danh sách học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 1 NH 2021-2022
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp hệ chính quy năm học 2021-2022 (đợt 1)
Danh sách sinh viên nộp đơn thi lại lần 2 HK1 NH 21-22
Thông báo xét miễn, giảm học phí năm học 2021 - 2022
Kế hoạch giáo dục quốc phòng cho sinh viên K11 năm học 2021-2022
Danh sách sinh viên đăng ký học lại HK2 NH 21-22
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 NH 2021 - 2022 (ĐH K11)
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 NH 2021 - 2022 (ĐH K8,9,10,44)
12

LIÊN KẾT

Thông tin tuyển sinh - Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 14
Hôm nay 151
Hôm qua 306
Cao nhất (24.10.2021) 867
Tổng cộng 446,505