slogan
0613 857 630
 
Time 17.07.2017 10:12 | View 39
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK HÈ ĐỢT 2  - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên   Ngày thi  Ghi chú
S
21/07
C
21/07
S 24/07 C 24/07 S 25/07 C 25/07
1 Đinh Thị Minh Ngân x   x   x   * Chú ý:
Tất cả các buổi đều coi thi 2 ca.
2 Hà Thị Vân Anh x x   x   x
3 Nguyễn Thị Lương   x x x x x
               
               
               
* Sáng 24/7 ca 2: Hà Thị Vân Anh; Nguyễn Thị Lương; Đinh Thị Minh Ngân;
 Dương Thị Thúy Vân; Lê Thắng Lợi; Lê Thị Hà (NCKH)
Tổng cộng 2 2 2 2 2 2  

 

DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK HÈ ĐỢT 2  - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên   Ngày thi  Ghi chú
C
18/07
C
19/07
C 20/07 S 21/07
1 Lê Thị Hiền x   x x * Chú ý:
+ Chiều 18/07, 19/07, 20/7 đều 2 ca.
+ Sáng 21/07 có 1 ca 7h15
2 Nguyễn Thị Lương x   x x
3 Hà Thị Vân Anh   x    
4 Phạm Văn Dự   x    
5          
Tổng cộng 2 2 2 2  

Bài liên quan

lịch thi HK II ĐHSP K6
Lịch thi học kỳ hè 16 - 17 đợt 1
lịch thi học phần HKII CĐSP K41
lịch coi thi học phần (cập nhật ngày 07/06/2017)
Lịch học quân sự các lớp ĐH K5, CĐ K40
Danh sách sinh viên khen thưởng TTSP đợt 2 NH 2016 - 2017
Lịch học quân sự hè 2016 - 2017
Thời khóa biểu học kì hè năm 2017 (đợt 1)
Kế hoạch thi các ngành học lại học kì 2 năm học 2016-2017
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 07 đợt 1 hệ VLVH năm 2017
Thông báo về mức thu lệ phí tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3, khóa 39
Lịch thi học kì 2 năm học 2016 - 2017 (cập nhật ngày 23/05/2017)
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Phân công coi thi học kì 2 năm học 2016 - 2017 (cập nhật ngày 02/07/2017)
Lịch thi học phần 6 của lớp CĐNSP K39
Danh sách lớp anh văn không chuyên 2 (cập nhật ngày 28/02/2017)
Kế hoạch thi tiếng anh không chuyên 1 học kì 1 - ĐH K6 và ĐH K41
Lich thi hoc phan hoc ki 1 he CDSP K41 nam hoc 2016 - 2017
Lịch thi học phần 1 hệ ĐHSP khóa 6 năm học 2016 - 2017
Danh sách thực tập sư phạm đợt 2 năm học 2016 - 2017