slogan
02513 857 630
 
Time 04.01.2021 08:50 | View 321

Bài liên quan

Cảnh báo kết quả học tập HK1 NH 2021 - 2022 các khóa 8,9,10
Triển khai cuộc thi thiết kế áp-phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021
Danh sách bảo hiểm y tế cho sinh viên
Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 và năm 2020
Thông tin tuyển sinh năm 2021 của Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên
Thông báo về việc đóng tiền học lại, học cải thiện học kì 3 năm học 2020-2021
Danh sách các học phần mở trong học kì hè năm học 2020-2021
Bảng tổng hợp điểm học kì 1 năm học 2020 - 2021
Lịch thi điều chỉnh HK1 năm học 2020-2021 của cá hệ CQ K43, K44, K8
Lịch thi học kỳ 1 NH 2020-2021 (cập nhật ngày 09/03/2021)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020 - 2021(cập nhật ngày 05/02/2021)
Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học năm 2020 (đợt 2)
Danh sách sinh viên đạt chuẩn và không đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học(ĐH K6, CĐ K42)
Danh sách cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 NH 2019 - 2020 (ĐH K7, ĐH K8 và CĐ K43)
Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy, VB2, liên thông, vừa làm vừa học
Lịch thi HK2 NH 2019 - 2020 (cập nhật ngày 26/08/2020)
Lịch thi HK2 NH 2019 - 2020 (cập nhật ngày 25/08/2020)
Danh sách sinh viên cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 NH 2019 - 2020 (Lần 2)
Lịch thi HK2 NH 2019 - 2020
Danh sách các môn trong học kỳ hè NH 2019-2020

LIÊN KẾT

Thông tin tuyển sinh - Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 195
Hôm qua 306
Cao nhất (24.10.2021) 867
Tổng cộng 446,549