slogan
0613 857 630
 
Time 11.10.2017 09:24 | View 106

Bài liên quan

Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 2017 - 2018
kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu pháp luật năm 2017
Thông báo về việc xếp loại đầu vào, xếp lớp, chuyển điểm đối với SV không chuyên ngữ NH 2017 - 2018
Thời khóa biểu các lớp tiếng Anh không chuyên ĐH K7 và CĐ K42
Danh sách kết quả thi và xếp lớp tiếng Anh đầu vào NH 2017 - 2018
Thông báo làm thẻ sinh viên
Kế hoạch tổ chức Tuần công dân sinh viên đầu khóa năm học 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức đón Tân sinh viên năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Ký
Thông báo đóng tiền lệ phí đầu năm năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ hè đợt 3 dành cho SV Lào
Phân công coi thi hè đợt 2 năm học 2016 - 2017
lịch thi HK II ĐHSP K6
Lịch thi học kỳ hè 16 - 17 đợt 1
lịch thi học phần HKII CĐSP K41
lịch coi thi học phần (cập nhật ngày 07/06/2017)
Lịch học quân sự các lớp ĐH K5, CĐ K40
Danh sách sinh viên khen thưởng TTSP đợt 2 NH 2016 - 2017
Lịch học quân sự hè 2016 - 2017
Thời khóa biểu học kì hè năm 2017 (đợt 1)