slogan
02513 857 630
 
Time 01.07.2020 08:53 | View 1,196

Bài liên quan

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu môn tiếng anh 1
Thời khóa biểu học kỳ 1 NH 2018 - 2019 (ĐHSP K8)
Thời khóa biểu hệ Đại học liên thông hè 2018
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (cập nhật ngày 01/02/2018)
Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2017 - 2018 (cập nhật lúc 10h54 ngày 01/9/2017)
Thời khóa biểu học kỳ hè 16 - 17 đợt 2
TKB học kỳ hè 16 - 17 đợt 1
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016 – 2017 của các lớp ĐH K6 và CĐ K41
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 18/01/2017)
Thời khóa biểu học kì 2 của ĐH K3, CĐ K39 năm học 2016 - 2017 (cập nhật ngày 16/12/2016)
Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 - 2017 (đợt 3) (cập nhật ngày 7/10/2016)
Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 - 2017 (đợt 2)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 (đợt 1) các hệ ĐH K3, K4 và CĐ K39, K40
Thời khóa biểu học kì 1 hệ đại học liên thông khóa 6 hè năm 2016
Thời khóa biểu học hè năm học 2015 - 2016
Thời khóa biểu học lại, học cải thiện HK2 của K2 và K38 (đợt 2)
Lịch học kĩ năng sống hè 2016
Thời khóa biểu học lai, học cải thiện của K2, K38 trong HK2 năm học 2015 - 2016
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2015 - 2016 (đợt 3) hệ ĐH K5 và CĐ K40 (cập nhật ngày 26/02/2016)
12