slogan
0613 857 630
 
Time 08.09.2017 02:39 | View 96

Bài liên quan

Lịch thi học kì 1 năm học 2017 - 2018
Thông báo cấm thi đối với sinh viên chưa đóng lệ phí đầu năm năm học 2017 - 2018
Thông báo về chế đô học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên ĐHĐN
Thông báo v/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo
Lịch thi kỹ năng sống dành cho các lớp ĐH K7, CĐ K42
Danh sách thực tập về các trường của khóa 41
Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 2017 - 2018
kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu pháp luật năm 2017
Thông báo về việc xếp loại đầu vào, xếp lớp, chuyển điểm đối với SV không chuyên ngữ NH 2017 - 2018
Thời khóa biểu các lớp tiếng Anh không chuyên ĐH K7 và CĐ K42
Danh sách kết quả thi và xếp lớp tiếng Anh đầu vào NH 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức Tuần công dân sinh viên đầu khóa năm học 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức đón Tân sinh viên năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Ký
Thông báo đóng tiền lệ phí đầu năm năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ hè đợt 3 dành cho SV Lào
Phân công coi thi hè đợt 2 năm học 2016 - 2017
lịch thi HK II ĐHSP K6
Lịch thi học kỳ hè 16 - 17 đợt 1
lịch thi học phần HKII CĐSP K41