slogan
0613 857 630
 
Time 25.09.2018 10:36 | View 173

Bài liên quan

Danh sách sinh viên ĐH K5 thực tập sư phạm đợt 2 theo trường NH 2018 - 2019 (chính thức)
Danh sách sinh viên CĐ K41 thực tập sư phạm đợt 2 NH 2018 - 2019 (dự kiến)
Kế hoạch giáo dục quốc phòng cho sinh viên ĐH K8 và CĐ K42 hệ CQ NH 2018 - 2019
Phân công coi thi HK 1 NH 2018 - 2019
Lịch thi HK 1 NH 2018 - 2019
Danh sách xếp lớp đầu vào ngoại ngữ không chuyên cho K8
thông báo v/v xét khen thưởng sinh viên
thông báo v/v tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 (do tỉnh Đồng Nai tổ chức)
kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 (trường ĐH Đồng Nai tổ chức)
danh sách dự kiến thực tập sư phạm đợt 2 ĐHSP K5
bảng điểm tổng hợp giáo dục thể chất ĐHSP K5
thông báo v/v phân loại đầu vào, xếp lớp, chuyển điểm đối với sinh viên không chuyên ngữ NH 18 - 19
Danh sách thực tập đợt 1 chính thức (ĐHSP K6)
bảng điểm tổng hợp HK 2 NH 2017 - 2018 các lớp ĐH K5, K6, K7 (cập nhật 28/08/2018)
danh sách cố vấn học tập NH 2018 - 2019
Thông báo đóng tiền lệ phí đầu năm năm học 2018 - 2019
Lịch thi hè đợt 2 NH 2017 - 2018
Danh sách học bổng học kỳ 2 NH 2017 - 2018
Lịch thi hè đợt 1 NH 2017 - 2018
Danh sách sinh viên đề nghị trao học bổng Vừ A Dính NH 2017 - 2018

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Thống kê truy cập

Trực tuyến 21
Hôm nay 208
Hôm qua 184
Cao nhất (04.09.2018) 841
Tổng cộng 175,488