slogan
0613 857 630
 
Time 07.06.2017 09:30 | View 213
DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 6 K4 - ĐHSP THPT - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên Ngày thi (Ca 1) Hệ ĐHSP THPT Ghi chú
C
07/06
C 09/06 C 12/06 C 14/06 C 16/06 C 19/06 C 20/06 C 21/06
1 Nguyễn Thị Thúy x x x x x
2 Nguyễn Thị Lương x x x x x x x x
3 Lê Thị Hiền x x x x
4 Trần Thị Thu x x x x x
5 Phạm Hoài Phương x
6 Nguyễn Thị Thu Thủy x
7 Trần Huy Dũng x
8 Đặng Thị Thanh Nhàn x
9 Nguyễn Thị Ngọc Linh x x
10 Bùi Đoàn Phượng Linh x x
11 Vũ Đức Thảo x x x x x x x x
12 Tạ Thị Hồng Trang x x x x
Tổng cộng 6 6 6 6 6 4 4 4

 

DANH SÁCH GV COI THI HỌC PHẦN
HK 6 K4 - ĐHSP THMN - NĂM HỌC 2016-2017
KHOA SPKH TỰ NHIÊN
TT Họ và tên Hệ ĐHSP THMN Ghi chú
C
07/06
(Ca 2)
C 09/06
(Ca 2)
C 12/06
(Ca 2)
C 13/06
(Ca 1)
C 14/06
(Ca 2)
C 15/06
(Ca 1)
C 16/06
(Ca 2)
C 19/06
(Ca 2)
C 20/06
(Ca 1)
1 Nguyễn Thị Thúy x x x x x x x
2 Hồ Thiên Hoàng x x x x x x x
3 Trần Thị Thu x x x x x
4 Phạm Hoài Phương x
5 Nguyễn Thị Thu Thủy x
6 Trần Huy Dũng x
7 Đặng Thị Thanh Nhàn x
8 Nguyễn Thị Ngọc Linh x x
9 Bùi Đoàn Phượng Linh x x x
10 Nguyễn Thị Thanh Huệ x x x x x x
11 Vũ Đức Thảo x x x
12 Tạ Thị Hồng Trang x x
13 Nguyễn Thị Lương x x
Tổng cộng 5 5 5 5 5 4 5 3 4

Bài liên quan

Phân công coi thi hè đợt 2 năm học 2016 - 2017
lịch thi HK II ĐHSP K6
Lịch thi học kỳ hè 16 - 17 đợt 1
lịch thi học phần HKII CĐSP K41
Lịch học quân sự các lớp ĐH K5, CĐ K40
Danh sách sinh viên khen thưởng TTSP đợt 2 NH 2016 - 2017
Lịch học quân sự hè 2016 - 2017
Thời khóa biểu học kì hè năm 2017 (đợt 1)
Kế hoạch thi các ngành học lại học kì 2 năm học 2016-2017
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 07 đợt 1 hệ VLVH năm 2017
Thông báo về mức thu lệ phí tốt nghiệp cho sinh viên khóa 3, khóa 39
Lịch thi học kì 2 năm học 2016 - 2017 (cập nhật ngày 23/05/2017)
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Phân công coi thi học kì 2 năm học 2016 - 2017 (cập nhật ngày 02/07/2017)
Lịch thi học phần 6 của lớp CĐNSP K39
Danh sách lớp anh văn không chuyên 2 (cập nhật ngày 28/02/2017)
Kế hoạch thi tiếng anh không chuyên 1 học kì 1 - ĐH K6 và ĐH K41
Lich thi hoc phan hoc ki 1 he CDSP K41 nam hoc 2016 - 2017
Lịch thi học phần 1 hệ ĐHSP khóa 6 năm học 2016 - 2017
Danh sách thực tập sư phạm đợt 2 năm học 2016 - 2017