slogan
0613 857 630
 
Time 28.09.2017 10:21 | View 57

Bài liên quan

Danh sách thực tập về các trường của khóa 41
Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc xếp loại đầu vào, xếp lớp, chuyển điểm đối với SV không chuyên ngữ NH 2017 - 2018
Thời khóa biểu các lớp tiếng Anh không chuyên ĐH K7 và CĐ K42
Danh sách kết quả thi và xếp lớp tiếng Anh đầu vào NH 2017 - 2018
Thông báo làm thẻ sinh viên
Kế hoạch tổ chức Tuần công dân sinh viên đầu khóa năm học 2017 - 2018
Kế hoạch tổ chức đón Tân sinh viên năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Nguyễn Văn Ký
Thông báo đóng tiền lệ phí đầu năm năm học 2017 - 2018
Lịch thi học kỳ hè đợt 3 dành cho SV Lào
Phân công coi thi hè đợt 2 năm học 2016 - 2017
lịch thi HK II ĐHSP K6
Lịch thi học kỳ hè 16 - 17 đợt 1
lịch thi học phần HKII CĐSP K41
lịch coi thi học phần (cập nhật ngày 07/06/2017)
Lịch học quân sự các lớp ĐH K5, CĐ K40
Danh sách sinh viên khen thưởng TTSP đợt 2 NH 2016 - 2017
Lịch học quân sự hè 2016 - 2017
Thời khóa biểu học kì hè năm 2017 (đợt 1)